Homepage

Naša misija je pronalaženje novih načina za poboljšanje i produženje života ljudi.

Otkrijte Novartis

Inovacijama zasnovanim na naučnim dostignućima omogućavamo boljitak za pacijente u najrazličitijim oblastima zdravstva.