Homepage

Featured / 08 Apr

Najnovije vesti o Korona virusu (COVID-19)

Najnovije informacije o Korona virusu (COVID-19) možete pronaći na globalnoj veb stranici kompanije Novartis.

Inovacijama zasnovanim na naučnim dostignućima omogućavamo boljitak za pacijente u najrazličitijim oblastima zdravstva.