Novartis inovativni lekovi A-Z

A B C D E F G J K L M N O P R S T U V X Z

Simulect

baziliksimab
Imunologija i dermatologija

Simbrinza

brinzolamid, brimonidin
Oftalmologija

Seebri Breezhaler

glikopironijum-bromid
Respiratorna medicina

Sandostatin LAR

oktreotid
Onkologija

Sandostatin

oktreotid
Onkologija

Sandimmun Neoral

ciklosporin
Imunologija i dermatologija

Sandimmun

ciklosporin
Imunologija i dermatologija