Novartis inovativni lekovi A-Z

A B C D E F G J K L M N O P R S T U V X Z

oktreotid

Sandostatin

oktreotid
Onkologija

Sandostatin LAR

oktreotid
Onkologija

glikopironijum-bromid

Seebri Breezhaler

glikopironijum-bromid
Respiratorna medicina

ciklosporin

Sandimmun

ciklosporin
Imunologija i dermatologija

Sandimmun Neoral

ciklosporin
Imunologija i dermatologija

brinzolamid

Simbrinza

brinzolamid, brimonidin
Oftalmologija

brimonidin

Simbrinza

brinzolamid, brimonidin
Oftalmologija

baziliksimab

Simulect

baziliksimab
Imunologija i dermatologija